Penilaian Kursus

100% markah dibahagikan kepada dua:

1. 50% peperiksaan akhir
2. 50% kerja kursus

50% dibahagikan kepada tiga:
1. 15 Ujian bulanan dan kuiz
2. 15 Menulis esei dan pembentangan
3. 20 Hafazan surah Yasin dan analisa ayat al Quran

Penulisan esei = 15 markah
1. Panjang esei sebih kurang 2,000 perkataan menggunakan microsoft word
2. Mengandungi :
     a. Muka hadapan,
     b. Abstrak,
     c. Isi kandungan,
     d. Pendahuluan,
     e. Kandungan esei,
     f. Penutup dan
     g. Rujukan.
3. Tajuk akan ditentukan oleh pensyarah
4. Esei dibuat secara individu
5. Pembentangan menggunakan power point