Kuliah Mingguan Untuk Asas Pendidikan Islam

Kuliah 01
Kuliah 02
Kuliah 03
Kuliah 04
Kuliah 05
Kuliah 06
Kuliah 07
Kuliah 08
Kuliah 09
Kuliah 10
Kuliah 11
Kuliah 12
Kuliah 13
Kuliah 14
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)