Tugasan Untuk Kursus

PENILAIAN

100 markah dibahagikan kepada dua:

50 peperiksaan akhir
50 kerja kursus

50 dibahagikan kepada tiga:

15 Ujian bulanan dan kuiz
15 Menulis esei dan pembentangan
20 Hafazan Surah Yasin dan mafhum dari ayat 1 - 40 

Ujian bulanan dan kuiz = 15 markah

Ujian 1 dan kuiz 1 dari bab 1 = 5 markah
Ujian 2 dan kuiz 2 dari bab 2 = 5 markah
Ujian 3 dan kuiz 3 dari bab 3 = 5 markah

Penulisan esei dan pembentangan = 15 markah

 • Panjang esei 2,000 perkataan
 • Ada:
  • Ada muka hadapan
  • Abstrak
  • Isi kandungan
  • Pendahuluan
  • Penutup 
  • Rujukan
 • Tajuk akan ditentukan oleh pensyarah
 • Serahkan kepada ustaz seminggu selepas cuti pertengahan semester
  • 1 naskah esei
  • 1 fail esei documment .doc
  • 1 fail esei power point .ppt
  • 1 pembentangan menggunakan power point


Markah hafazan

10 hafazan
05 tajwid
05 analisa iaitu pengertian

20 markah