Contoh muka hadapan (cover)

TAJUK:
AMALAN AHLI SYURGA

DISEDIAKAN UNTUK:
ABD AZIZ B HARJIN
PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM


DISEDIAKAN OLEH:
NURUL HALIMAH BT ZAINOL ABIDIN
2011123457
PROGRAM:
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BM111

TARIKH HANTAR:

11 SEPTEMBER 2013