Contoh Pendahuluan

Cara menulis pendahuluan ialah:

1. Tulis isi-isi penting esei
2. Isi berkenaan di dihuraikan
3. Kesemua isi tadi yang telah dihuraikan itu dicantumkan
4. Penjang pendahuluan 200 perkataan jika esei itu panjangnya 2,000 perkataan
5. Tujuan pendahuluan untuk memberi tahu pembaca apa yang anda ingin ditulis.
6. Tujuan penutup untuk memberi tahu pembaca apa yang anda telah tulis.