Contoh Rujukan

Sesebuah rujukan mestilah ada:

1. Penulis
2. Tahun diterbitkan
3. Tajuk buku
4. Tulis terjemahan jika terjemahan
5. Jilid jika ada
6. Tempat terbit
7. Penerbit

Contohnya seperti berikut:

Al-Bukhari, I. (1981). Sahih al-Bukhari (Vols. 1 - 4). (H. Z. al, Trans.) Jakarta: Penerbit Widjaya.

Baharom, N. b. (2002). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Junaidi, M. (1995). Keutamaan Adab dan Amalan di Masjid. Selangor: Pustaka Ilmi, Batu Caves.

Mokhtar, S. A. (1997). Peranan Masjid Dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Naisabury, A. H.-Q. (1994). Sahih Muslim. (K. A. Musthofa, Trans.) Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Nor, M. F. (1992). Mengingkari Masjid. Alor Star: Kalam Ilham.

Quran, A. (1996). Tafsir Pimpinan al Rahman Kepada Pengertian al Quran 30 Juzuk. (S. A. Basmih, Trans.) Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Islam.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)