Peraturann Dan Panduan Menulis Eseia. Tajuk esei
b. Disediakan untuk (Nama Pensyarah)
c. Disediakan oleh (Nama Pelajar)
d. No. Pelajar
e. Fakulti
f. Tarikh penyerahan esei


a. Pendahuluan
b. Takrif
c. Konsep
d. Huraian
e. Kesimpulan
f. Rujukan


a. Ringkasan keseluruhan esei
b. Pendahuluan + Hurian esei + Kesimpulan
c. Abstrak ditulis dalam satu muka surat sahaja


a. Mengandungi ringkasan keseluruhan yang akan ditulis
b. Biasanya sebelum tulis sebuah esei perlua ada rangka terlebih dahulu
c. Rangka esei digabungkan menjadi satu perenggan

5. TAJUK DAN HURAIAN

a. Huraian esei sekurang-kurangnya 2,000 perkataan atau 10 halaman
b. Font Time New Roman 12 point
c. Font Arial 11 Point
d. Jarak 2 (duble spacing)
e. Perisian hendaklah menggunakan Microsoft Word

6. KESIMPULAN

a. Rumusan keseluruhan esei
b. Biasanya bahagian kesimpulan ini mengandungi hasil penemuan atau rumusan
c. Ditulis sekurang-kurangnya satu muka surat


a. Sekurang-kurangnya lima buah buku rujukan
b. Pastikan cara menulis rujukan dengan lengkap
c. Cara menulis rujukan: Nama, tahun terbut, tajuk, penerbit, tempat terbit
d. Copy paste adalah tidak dibenarkan
e. Mereka yang copy paste tidak ada markah diberikan
f. Meniru esei kawan-kawan mengakibatkan kedua-dua esei tiada markah